Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo mục tiêu cơ bản của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2025, Việt Nam phải phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hộiMới

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo mục tiêu cơ bản của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2025, Việt Nam phải phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Sớm bỏ thủ tục in giấy

Cần xây dựng một ứng dụng dùng chung hay hợp nhất các ứng dụng tương tự hoặc liên thông dữ liệu giữa các ứng dụng

Phenikaa MaaS tiếp tục sử dụng công nghệ lõi bản đồ và ứng dụng BusMap trong “trận chiến” phòng chống Covid-19

Công ty Cổ phần (CTCP) Công nghệ Phenikaa MaaS (Phenikaa MaaS), thành viên của Tập đoàn Phenikaa, đã phối hợp cùng chính quyền thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM triển khai xe buýt bán thực phẩm lưu động nhằm giúp người dân mua sắm lương thực thuận tiện và tiếp tục mở rộng công tác hỗ trợ xây dựng Bản đồ dịch tễ Covid Map cho các tỉnh thành trong vùng dịch, góp phần sớm ổn định tình hình an sinh xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bình Phước xây dựng chính quyền điện tử: Bứt phá từ “chiến dịch 50 ngày đêm”

Xác định xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) là một nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, tỉnh Bình Phước đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào xây dựng CQĐT. Đến nay, tỉnh đã đạt được những kết quả đột phá, không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn đem tới nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp (DN).

Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành thư viện

Rà soát, xây dựng, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền công bố các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi số, kết nối liên thông thư viện, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực tham gia tài trợ, đóng góp cho việc thực hiện chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu ngành thư viện.

BHXH triển khai công tác chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm

Chuyển đổi số đang được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai mạnh mẽ nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ, hỗ trợ người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). BHXH cũng phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện Quy chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) của BHXH Việt Nam với CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Lựa chọn tối thiểu 100 doanh nghiệp hỗ trợ chuyển đổi số chuyên sâu

100 doanh nghiệp sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) do USAID tài trợ hỗ trợ chuyên sâu để chuyển đổi số thành công…

Trên 9,7 triệu hồ sơ khai thuế điện tử

 Theo Tổng cục Thuế, hiện có trên 830.00 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Cơ quan thuế cũng đã tiếp nhận là trên 9,7 triệu hồ sơ khai thuế theo hình thức điện tử.

Gia hạn tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021

Ban Tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021 (VDA 2021) vừa thông báo sẽ gia hạn tiếp nhận hồ sơ tham dự để các đơn vị và cá nhân có thêm thời gian chuẩn bị.

Bắc Giang: Nhiều giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Trong xu hướng chuyển đổi số (CĐS) diễn ra mạnh mẽ, để duy trì sản xuất, kinh doanh và tìm cơ hội phát triển, các doanh nghiệp (DN) phải tận dụng ưu thế, sức mạnh của công nghệ. Một trong những nội dung thúc đẩy CĐS của tỉnh xác định là hỗ trợ các DN nhỏ và vừa thực hiện.