Bộ TT&TT tuyển dụng viên chức tại 9 đơn vị thuộc Bộ với 126 chỉ tiêu

Bộ TT&TT vừa ra thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 tại 9 đơn vị thuộc Bộ với 126 chỉ tiêu. Theo thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ TT&TT, các đơn vị thuộc Bộ dự kiến sẽ bổ sung nhân sự trong đợt này gồm có: Viện Chiến lược TT&TT; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số; Nhà xuất bản TT&TT; Trung tâm Thông tin; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Cục Thông tin cơ sở (Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở); Cục Thông tin đối ngoại (Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế); Cục An toàn thông tin (Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC).

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về hoạt động thông tin đối ngoại

Ngày 19/10/2016; Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trang thông tin điện tử tổng hợp

Để tiếp tục phát huy những mặt tích cực và bảo đảm hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tiếp theo công văn số 816/PTTH&TTĐT ngày 24/6/2016, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành công văn số 1357/PTTH&TTĐT ngày 24/10/2016.

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình mục tiêu CNTT

Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Bộ TT&TT ra quyết định thành lập. Hội đồng gồm 8 thành viên do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng làm Chủ tịch.

Đến lượt GTEL được cấp phép 4G

Chiều ngày 18/10/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký giấy phép cung cấp thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 4G cho GTEL Mobile.

Chính thức cấp phép 4G cho Viettel, VNPT

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 4G cho Tập đoàn Viettel và Tập đoàn VNPT.

Bổ sung 19 nhiệm vụ vào Kế hoạch xây dựng Bộ TT&TT điện tử đến năm 2020

Bộ TT&TT vừa ra quyết định số 1629/QĐ-BTTTT phê duyệt danh mục 6 nhóm nhiệm vụ với 19 nhiệm vụ cụ thể được bổ sung vào Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016 - 2020.

Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BTTTT, hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Bổ sung kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung dự toán thực hiện Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020”.

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp Quốc khánh 2/9

Bộ TT&TT vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Công văn số 3022/BTTTT-CATTT do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng ký ngày 1/9 được gửi tới Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại.