Bộ TT&TT tuyển dụng viên chức tại 9 đơn vị thuộc Bộ với 126 chỉ tiêu

Bộ TT&TT vừa ra thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 tại 9 đơn vị thuộc Bộ với 126 chỉ tiêu. Theo thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ TT&TT, các đơn vị thuộc Bộ dự kiến sẽ bổ sung nhân sự trong đợt này gồm có: Viện Chiến lược TT&TT; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số; Nhà xuất bản TT&TT; Trung tâm Thông tin; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Cục Thông tin cơ sở (Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở); Cục Thông tin đối ngoại (Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế); Cục An toàn thông tin (Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC).

Nhiều đối tượng được hưởng giá cước viễn thông công ích

 Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 08/2016/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng Ban điều hành triển khai ứng dụng CNTT

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phân công Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Xếp lương Phóng viên, Biên tập viên theo 3 hạng

Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Quy định khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020.

Gia hạn quy định về quản lý phí sử dụng kho số viễn thông

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.

Nhiều hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 09/2016/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TTT&TT điện tử giai đoạn 2016-2020

Ngày 5/4/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Quyết định số 509/QĐ-BTTTT phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng  Bộ TTT&TT điện tử giai đoạn 2016-2020.

Sở TT&TT sẽ chỉ có không quá 3 Phó Giám đốc

Theo quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2016, bộ máy lãnh đạo của Sở TT&TT Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành khác đều chỉ có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải công khai giá dịch vụ

Đây là một trong những điểm mới của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về "Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình".

Ban hành thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.

 Ngày 25/01/2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.