Bộ TT&TT tuyển dụng viên chức tại 9 đơn vị thuộc Bộ với 126 chỉ tiêu

Bộ TT&TT vừa ra thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 tại 9 đơn vị thuộc Bộ với 126 chỉ tiêu. Theo thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ TT&TT, các đơn vị thuộc Bộ dự kiến sẽ bổ sung nhân sự trong đợt này gồm có: Viện Chiến lược TT&TT; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số; Nhà xuất bản TT&TT; Trung tâm Thông tin; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Cục Thông tin cơ sở (Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở); Cục Thông tin đối ngoại (Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế); Cục An toàn thông tin (Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC).

Quản lý kinh phí tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Phát triển hệ thống thông tin và truyền thông vùng biển, đảo

Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Doanh nghiệp phải khắc phục sự cố mất kết nối Internet băng rộng trong 36 giờ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2014/BTTTT) quy định, doanh nghiệp phải hoàn tất việc khắc phục mất kết nối Internet băng rộng cố định mặt đất trong vòng 36 giờ ở khu vực nội thành, thị xã và 72 giờ với thị trấn, làng xã (chỉ tiêu là 90%).

Nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia

Giải báo chí Quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong xã hội.

Tuyên truyền xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020.

Doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng truy nhập Internet thành công hơn 90%

Kể từ ngày 1/3/2015, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 phải đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ đạt từ 90% trở lên.

Trang TTĐT tổng hợp và mạng xã hội phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm

Đó là một trong những điều kiện về quản lý thông tin đối với trang TTĐT tổng hợp và đối với mạng xã hội quy định tại Điều 5 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Ngày 21/8/2014, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1464/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam; trong đó đặt ra yêu cầu phải trở thành một trung tâm thông tin xác thực, “ngân hàng dữ liệu” về báo chí Việt Nam, phục vụ việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản báo chí Việt Nam, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên ngành báo chí cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp báo chí và sự nghiệp bảo tàng Việt Nam.

Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 46/2014/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Quy định phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Từ ngày 15/9/2014, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư 97 do Bộ Tài chính mới ban hành.