Bộ TT&TT tuyển dụng viên chức tại 9 đơn vị thuộc Bộ với 126 chỉ tiêu

Bộ TT&TT vừa ra thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 tại 9 đơn vị thuộc Bộ với 126 chỉ tiêu. Theo thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ TT&TT, các đơn vị thuộc Bộ dự kiến sẽ bổ sung nhân sự trong đợt này gồm có: Viện Chiến lược TT&TT; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số; Nhà xuất bản TT&TT; Trung tâm Thông tin; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; Cục Thông tin cơ sở (Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở); Cục Thông tin đối ngoại (Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế); Cục An toàn thông tin (Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC).

Quy chuẩn về chất lượng dịch vụ tin nhắn di động

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 07/2014/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2015.

Quy định đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông được phân bổ thông qua đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống thông tin duyên hải

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy định về hoạt động in

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in bao gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; photocopy...

6 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động in

Ngày 19/6/2014, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Theo đó, có 6 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động in.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2014 - 2015 nhằm phát triển VNPT giữ vai trò chủ lực trong ngành viễn thông Việt Nam; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Hệ số tối đa nhuận bút tác phẩm báo in, báo điện tử từ 10-50

Theo Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, có hiệu lực thi hành từ 1/6/2014, đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo in, báo điện tử gồm: 1- Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo chí sử dụng; 2- Lãnh đạo cơ quan báo chí, biên tập viên và những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan đến tác phẩm báo chí; 3- Người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí.

Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Ngày 14/4/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-BTTTT  về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Chỉ thị ra đời nhằm định hướng cụ thể cho các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành thông tin và truyền thông chủ động ứng phó với thiên tai năm 2014, đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Yêu cầu doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông

Ngày 07/04/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Chỉ thị 16/CT-BTTTT về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông.