Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

(Mic.gov.vn) - 

Cập nhật bổ sung ngày 17/01/2013


- Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0240.3555996  - Fax: 0240.3555995
- Email: so_tttt_vt@bacgiang.gov.vn
- Website: stttt.bacgiang.gov.vn

 

Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Diệu
- Điện thoại: 0240.3555999
Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Gia Phong
- ĐT: 0240.3555997 
- Email: phongng_stttt@bacgiang.gov.vn
Phó Giám đốc Sở: Lã Duy Khiêm
- Điện thoại: 0240.3555993
Phó Giám đốc Sở: Nguỵ Phan Sơn
- Điện thoại: 0240.3555998
Văn phòng
- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Toàn Tám
- Điện thoại: 0240.3555995
Phòng Công nghệ thông tin
- Phó trưởng phòng: Tô Văn Bình
- Điện thoại: 0240.2210493
Phòng Bưu chính Viễn thông
- Phó trưởng phòng: Triệu Mạnh Hoàn
- Điện thoại: 0240.3555994
- Email: hoantm_stttt@bacgiang.gov.vn
Phòng Báo chí- Xuất bản
- Trưởng phòng: Trần Văn Hoành
- Điện thoại: 0240.6281222
Phòng Kế hoạch- Tài chính
- Trưởng phòng: Hà Ngọc Nam
- Điện thoại: 0240.2210491
Thanh tra
- Phó Chánh Thanh tra: Phạm Văn Lợi
- Điện thoại: 0240.2210492
- Email: loipv_stttt@bacgiang.gov.vn
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
- Giám đốc: Nguyễn Minh Đức
- Điện thoại: 0240.6281281
Đầu mối liên lạc phối hợp triển khai Hội nghị truyền hình trực tuyến với Bộ Thông tin và Truyền thông
- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Toàn Tám
- Điện thoại: 0240.3555995

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)