Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước chống tra tấn và các tài liệu có liên quan


 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng công bố các tài liệu:

- Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn của Thủ tướng Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17/3/2015);
 
- Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn cùng 14 phụ lục kèm theo;
 
- Bài phát biểu của đồng chí Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an – Trưởng đoàn Việt Nam tại Phiên trình bày và bảo vệ Báo cáo quốc gia tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ và một số phụ lục kèm theo.
 
Đây là các tài liệu đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, có nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn tại Việt Nam, thể hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước ta trong chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, do đó, cần thông tin rộng rãi nội dung các tài liệu này tới toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân.
 
Nội dung các tài liệu xem tại tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)