Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 29/2019

(Mic.gov.vn) - 

Công bố ra mắt sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ TT&TT sẽ làm cổng kết nối cho doanh nghiệp, kiến nghị tạm dừng cấp phép các trang thông tin điện tử để tổng rà soát…là những thông tin nổi bật về Ngành được các báo phản ánh trong tuần 29/2019


20190719-Nam-1.jpg
Khách hàng viễn thông đã có thể lựa chọn những gói cước riêng phù hợp với nhu cầu của bản thân
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 

VIỄN THÔNG
 
 

BÁO CHÍ
 
 

XUẤT BẢN
 
 

BƯU CHÍNH
 
 

TỔNG HỢP
 
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

 

HN (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)