Đến năm 2025, TP.Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí

(Mic.gov.vn) - 

 Sau khi sắp xếp, TP.Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in (2 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 10 tạp chí. Các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in.


20200525-l1.jpg

 Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Pháp luật TPHCM)

Đây là nội dung của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hồ Chí Minh đến năm 2025 vừa được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 22/5.

Về phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện, Đề án nêu rõ số lượng cơ quan báo chí Thành phố thực hiện sắp xếp là 27/28 (Báo Công an thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm hai giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp; trong đó, giữ ổn định 1 cơ quan là báo Sài Gòn Giải Phóng; chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí; chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan 8 cơ quan báo chí; sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí.
 
Giai đoạn 2 từ năm 2021-2025, hoàn thành việc sắp xếp. Trong giai đoạn này, các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới.
 
Đến năm 2025, Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo Đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.
 
Đề án sắp xếp hệ thống báo chí TP.Hồ Chí Minh nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Đảng đối với hoạt động báo chí; đồng thời gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.
 
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 161 cơ quan báo chí Trung ương đặt Văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú; 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh; 28 cơ quan báo chí của địa phương. Hoạt động báo chí trên địa bàn Thành phố khá sôi động, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của Thành phố, chính sự phát triển nhanh, mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông điện tử đã làm thay đổi cơ cấu thông tin, dẫn đến hiện tượng trùng lặp thông tin, chất lượng thông tin của một số tờ báo, ấn phẩm chưa được nâng cao. Tình trạng chưa bám sát tôn chỉ, mục đích ở một số cơ quan báo chí vẫn chưa khắc phục được; vẫn còn xu hướng “câu like”, “câu view” dẫn đến thông tin lên mạng xã hội thiếu tính định hướng hoặc không phù hợp chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…/.

Theo dangcongsan.vn

Từ khóa: Quy hoạch báo chí, TP.HCM, sắp xếp báo chí, Đề án

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)