Ký kết Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2021-2025 giữa Việt Nam và Lào

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 28/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam - Nguyễn Mạnh Hùng đã cùng Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - Suanesavanh Vignaket ký Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2021-2025 dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư hai nước Việt Nam – Lào.


20210629-ta3.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Trên cơ sở Bản Ghi nhớ này, hai bên sẽ tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin về chính sách, quy định quản lý về báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, thông tin đối ngoại; Cùng xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn về quản lý báo chí, kỹ năng làm báo cho phóng viên của Lào; Tăng cường thông tin tuyên truyền, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào.

Hằng năm, hai bên cũng sẽ thực hiện chương trình trao đổi các đoàn phóng viên, báo chí; Trao đổi các nội dung chương trình phát thanh truyền hình, ấn phẩm; Đồng tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu về nghiệp vụ báo chí, phát thanh truyền hình.

20210629-ta1.jpg

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2021-2025 cùng Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào - Suanesavanh Vignaket

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, hai bên đang xem xét triển khai một số hoạt động hợp tác như: hỗ trợ Lào tổ chức Triển lãm sách trực tuyến; hỗ trợ Lào thành lập và tổ chức hoạt động của Trung tâm xử lý tin giả; hỗ trợ Lào chuyển đổi số các cơ quan báo chí…

Trong khuôn khổ các hoạt động của đoàn, ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã tham dự buổi hội kiến và lễ tiễn đoàn của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

HTQT

Từ khóa: Bộ TT&TT, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, hợp tác, chuyển đổi số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)