Bắc Giang: 263 doanh nhiệp trong KCN và 30/30 cụm công nghiệp hoạt động trở lại

(Mic.gov.vn) - 

Đến nay Bắc Giang đã có 263 doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động trở lại với 87.809 lao động đã đi làm trở lại. Ngoài ra, các ngành, địa phương của tỉnh đã hỗ trợ doanh nghiệp đón lao động ngoài tỉnh vào làm việc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng mới lao động.


20210716-l3.jpg

Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của công nhân lao động được đi làm ổn định, phấn khởi, yên tâm làm việc, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, toàn bộ 30/30 cụm công nghiệp trong tỉnh đã hoạt động trở lại. Mặt khác, các doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp phải dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã cơ bản hoạt động trở lại.

Ban Chỉ đạo khôi phục hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp quy trình, trình tự trở lại hoạt động, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Cùng với việc chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm Covid-19 và đón công nhân đi làm trở lại theo đúng quy trình sản xuất an toàn và phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo cũng tiếp tục giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp lấy mẫu xét nghiệm bảo đảm khoa học, giãn cách, vệ sinh khử khuẩn theo quy định. Tính đến ngày 14/7/2021, số lao động đã được lấy mẫu xét nghiệm là 86.737 người.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp; đôn đốc các doanh nghiệp đăng ký sử dụng và cập nhật đầy đủ dữ liệu trên phần mềm quản lý lao động và truy vết, đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ tổ chức lại nhà trọ cho công nhân, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

 

Vân Hồng (Sở TT&TT Bắc Giang)

Từ khóa: Bắc Giang, doanh nhiệp trong KCN, cụm công nghiệp, hoạt động trở lại

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)