Giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của khách hàng Phan Tấn Dẫu

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/4/2023, Vụ Bưu chính nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của khách hàng Phan Tấn Dẫu (khách hàng) qua Cổng dịch vụ công Quốc gia về việc phong bì thư khi bưu điện giao cho khách hàng không có tem và không đóng dấu thể hiện ngày nhận thư của Bưu cục Bà Quẹo - Bưu điện TP.Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam kiểm tra, giải trình để làm rõ các nội dung phản ánh và xin được trao đổi lại như sau:

 


Bưu cục Bà Quẹo - Bưu điện TP.Hồ Chí Minh đã chấp nhận thư (bưu gửi) của Chi cục thuế quận Tân Bình gửi Ông vào ngày 20/4/2023. Tuy nhiên, do sản lượng thư lớn nên quay tem máy bị trượt dẫn đến hình ảnh tem trên bì thư bị mờ, khó nhận diện, đồng thời Bưu cục đã sơ suất không đóng dấu nhật ấn lên thư.

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã làm việc với Ông để giải đáp kết quả xác minh, đồng thời cũng đã có văn bản (văn bản số 1572/BĐVN-DVKH ngày 28/4/2023) trả lời về ngày tiếp nhận bưu gửi này (ngày 20/4/2023) để Ông có căn cứ giải quyết các công việc cá nhân.

Qua sự việc trên, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã nghiêm túc nhìn nhận sai sót và đã chấn chỉnh Bưu điện TP.Hồ Chí Minh, các cá nhân, bộ phận liên quan tuân thủ đúng quy trình, quy định.

Rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý của Ông để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các doanh nghiệp bưu chính nói chung không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Vụ Bưu chính

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )