Tình hình phát triển lĩnh vực báo chí tính đến tháng 5/2023

(Mic.gov.vn) - 

Hiện cả nước có 127 cơ quan báo, 670 cơ quan tạp chí; trong đó, có 327 tạp chí lý luận chính trị và khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật.


 Tinh-hinh-pt-bao-chi.jpg

Đức Huy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)