Tình hình phát triển lĩnh vực xuất bản tháng 5/2023

(Mic.gov.vn) - 

 Doanh thu lĩnh vực xuất bản tháng 5/2023 đạt 450 tỷ đồng; doanh thu lĩnh vực in đạt 8024 tỷ đồng;...


 Doanh-thu-lĩnh-vực-xuất-bản-tháng-52023.jpg

Đức Huy

Từ khóa: xuất bản, in, phát hành

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)