Những vấn đề TikTok sẽ bị kiểm tra tại Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 15/5 đến hết tháng 5/2023, các cơ quan liên Bộ tiến hành kiểm tra toàn diện TikTok Việt Nam. Theo đó có 8 vấn đề chính mà TikTok Việt Nam bị kiểm tra.


info-tiktok-02.png

Doãn Mạnh

Từ khóa: kiểm tra, thanh tra, TikTok Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)