Bộ TT&TT triển khai 04 chính sách giúp doanh nghiệp viễn thông phát triển và tăng doanh thu, lợi nhuận

(Mic.gov.vn) - 

Để thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực viễn thông, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có các cơ hội mới để phát triển, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai và đề ra một số chính sách lớn, định hướng cho các doanh nghiệp này.


 info-huong-.png

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Viễn thông, 04 chính sách tăng trưởng doanh thu viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)