Tập huấn tuyên truyền triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/8, tại tỉnh Cao Bằng, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở năm 2023.


Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và trên 200 đại biểu làm công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông cấp huyện thuộc 06 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Lạng Sơn.

2023830-m01.png

Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở phát biểu  khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Quang Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở khẳng định phát triển kinh tế số, xã hội số là hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số và dữ liệu số để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế. Công tác tuyên truyền Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là trách nhiệm của toàn ngành Thông tin và Truyền thông nói chung và của những người làm công tác truyền thông ở cơ sở nói riêng.

Tại hội nghị, đại biểu được các chuyên gia về chuyển đổi số, nhà báo phổ biến, trao đổi 04 chuyên đề, bao gồm: Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam; kỹ năng biên tập tin, bài và đọc bài phát thanh trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; kỹ năng biên tập tin, bài trên trang thông tin điện tử; kỹ năng biên tập tin, bài trên mạng xã hội, bảng tin điện tử công cộng.

2023830-m02.jpg

Hội nghị tập huấn đã cung cấp, trang bị thêm cho cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, kỹ năng cơ bản về công tác tuyên truyền trên trang/cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia hoàn thành các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về kinh tế số, xã hội số. Hội nghị cũng là cơ hội để những người làm công tác thông tin cơ sở được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền ở địa phương./.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)