INFOGRAPHICS: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Mic.gov.vn) - 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 15 đơn vị bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin.


 CSDL-quốc-gia-dân-cư--1-.jpg

Giang Phạm

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chính phủ số, chuyển đổi số, dữ liệu số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)