Infographic - Những điểm mới của giải Diên Hồng lần thứ 2 - năm 2024

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo của BTC Giải Diên Hồng bổ sung nội dung các tác phẩm tham dự giải gồm phản ánh ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội, tập trung vào Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Bổ sung đối tượng người có quốc tịch nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải, được quyền gửi tác phẩm tham dự. Bổ sung các tác phẩm đăng tải trên tạp chí (in và điện tử) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí được tham dự Giải...


 info-Giai-dien-hong.jpg

Đức Huy

Từ khóa: Giải báo chí Diên hồng lần thứ 2, Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)