Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-NXBTTTT ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Nhà xuất bản năm 2023 (Vòng 1). Hội đồng tuyển dụng viên chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển viên chức Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023.


 Cụ thể như sau:

 1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển viên chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023

          -  Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023 (danh sách đính kèm thông báo này), được đăng tại cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn và website của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông: www.thongtintruyenthong.vn.

          - Yêu cầu các thí sinh tự kiểm tra lại các thông tin trên danh sách so với Phiếu đăng ký dự tuyển của cá nhân và đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tại thông báo tuyển dụng của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (điều kiện, tiêu chuẩn về ngành, nhóm ngành đào tạo, đối tượng miễn thi ngoại ngữ, tin học, đối tượng ưu tiên …). Nếu có phát hiện sai lệch đề nghị thí sinh thông tin lại để Hội đồng xem xét, điều chỉnh trước 17h00 ngày 19/11/2023. Thí sinh liên hệ theo số máy của Hội đồng 0243.5772139 (chị Nguyễn Ánh Hồng).

 2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi

          a) Thời gian: 09h00 ngày 21/11/2023

          b) Địa điểm: Tầng 6, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

          c) Nội dung: Khai mạc kỳ thi và làm thủ tục dự thi gồm:

          - Khai mạc kỳ thi;

          - Làm thủ tục dự thi;

          - Kiểm tra văn bằng bản gốc đối với các thí sinh miễn thi ngoại ngữ, tin học;

          - Thu lệ phí tuyển dụng.

 3. Thời gian, địa điểm thi Vòng 1 (thi trắc nghiệm trên giấy)

          - Địa điểm: Tầng 10, Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

          a) Thời gian: Ngày 21/11/2023

           - Từ 13h30 đến 14h00 làm thủ tục vào phòng thi;

           - Từ 14h00 đến 15h00 thi môn Kiến thức chung;

           - Từ 15h15 đến 15h45 thi môn Ngoại ngữ;

           - Từ 16h00 đến 16h30 thi môn Tin học.

          b) Địa điểm thi: Tầng 10, Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin chi tiết về danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào ngày 21/11/2023 đồng thời cũng sẽ thông báo tại buổi khai mạc kỳ thi ngày 21/11/2023.

          c) Yêu cầu đối với thí sinh dự thi

          - Thí sinh có mặt ở phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút.

          - Thí sinh đủ điều kiện dự thi chủ động nghiên cứu Nội quy thi tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và nghiêm túc thực hiện Nội quy trong thời gian dự thi (Phụ lục I).

          - Thí sinh dự thi mang theo căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của thí sinh) khi tham dự kỳ thi tuyển dụng để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

 4. Mức thu lệ phí tuyển dụng

           Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức năm 2023 nộp lệ phí tuyển dụng để Hội đồng tuyển dụng có cơ sở thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 1 theo quy định. Cụ thể như sau:

          a) Thời gian nộp lệ phí tuyển dụng: từ ngày Hội đồng tuyển dụng có thông báo trên website của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 20/11/2023.

          b) Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng).

          c) Hình thức nộp: Chuyển khoản 

          + Tên tài khoản: Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

          + Số tài khoản: 03201010021138 tại Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam- CN Thanh Xuân.

           + Nội dung chuyển khoản:

          - Đối với thí sinh: Số thứ tự thí sinh (tại danh sách đủ điều kiện dự thi do Hội đồng tuyển dụng công bố) + Họ và tên thí sinh + Nội dung “nộp lệ phí tuyển dụng viên chức 2023 (biên tập)”.

          Ví dụ: 01 Nguyễn Văn A nộp lệ phí tuyển dụng viên chức 2023, vị trí Biên tập.

          - Trong trường hợp thí sinh không thực hiện hình thức nộp tiền bằng chuyển khoản, Hội đồng sẽ bố trí cán bộ trực tiếp thu tại địa điểm thi vào ngày khai mạc.

          - Nếu thí sinh không nộp lệ phí tuyển dụng theo Thông báo này sẽ không được tham dự kỳ thi.

          Sau khi đối chiếu kiểm tra tài khoản ngân hàng và nhận được lệ phí tuyển dụng của thí sinh, Nhà xuất bản sẽ xuất Biên lai thu tiền phí tuyển dụng và gửi lại cho thí sinh vào ngày thi.

5. Danh mục tài liệu, nội dung tham khảo, ôn tập

          Hội đồng tuyển dụng viên chức Nhà xuất bản năm 2023 không tổ chức ôn thi. Thí sinh có thể nghiên cứu, ôn tập theo Danh mục tài liệu, nội dung tham khảo, ôn tập được kèm theo Thông báo này (Phụ lục II) và được đăng tải trên website của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông: www.thongtintruyenthong.vn.

 6. Thông báo này được đăng tải trên website của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông: www.thongtintruyenthong.vn và niêm yết tại trụ sở của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và tầng 1, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện.

          Thông báo triệu tập cũng được gửi qua đường bưu điện cho các thí sinh. Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong danh sách dự tuyển mà không nhận được thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng viên chức thì vẫn có mặt đầy đủ, đúng giờ tại địa điểm nêu trên để tham dự khai mạc và làm thủ tục dự thi tuyển vòng 1.

          Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức thi tuyển viên chức, vui lòng liên hệ phòng Hành chính - Tổng hợp qua số điện thoại 0243.5772139 để được hướng dẫn, giải đáp./. 

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ THI TUYỂN 

NỘI QUY THI TUYỂN VIÊN CHỨC

DANH MỤC NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

NXB

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)