Thông tin số liệu phát triển ngành TT&TT: Lĩnh vực Viễn thông - Tài nguyên Internet

(Mic.gov.vn) - 

Trung tâm Internet Việt Nam giới thiệu về chỉ số phát triển lĩnh vực Internet trong năm 2023 về: Số lượng tên miền quốc gia, số lượng địa chỉ Internet IPV4/IPV6...


 TRUNG-TÂM-INTERNET-VIỆT-NAM.png

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)