Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện


  Thông tư số      24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010    Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)