Cục Báo chí


Cục Báo chí là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về báo chí in, báo chí điện tử, bao gồm: báo in, báo điện tử, tạp chí in, tạp chí điện tử, bản tin, đặc san, bản tin thông tấn.
Cục Báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Địa chỉ liên hệ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Điện thoại tổng đài: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446295
FAX: 024.39446287
 
Cục trưởng:
Ông Nguyễn Thanh Lâm
 
Phó Cục trưởng:
- Ông Nguyễn Văn Hiếu
ĐT: Số máy lẻ 182
 
- Ông Đặng Khắc Lợi
ĐT: Số máy lẻ 131
 
- Bà Mai Hương Giang
 
Văn phòng:
- Chánh Văn phòng: Bà Ngô Hải Yến
ĐT: Số máy lẻ 142
- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nghiêm Kiều Linh
 
Phòng Báo chí Trung ương
- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
ĐT số máy lẻ: 151
-Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lan Hương
ĐT: số máy lẻ 156
 
Phòng Báo chí địa phương
- Trưởng phòng: Ông Tống Tuấn Minh
ĐT: máy lẻ 175
- Phó Trưởng phòng: Bà Võ Thị Mai Lan
ĐT: máy lẻ 172
  
Phòng Thanh tra - Pháp chế
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Bằng Vũ
ĐT số máy lẻ: 133
- Phó trưởng phòng: Lê Việt Dũng
ĐT: số máy lẻ 134
 
Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ và Hợp tác quốc tế
- Phụ trách phòng: Bà Lê Thanh Nga
ĐT: Số máy lẻ 185
Email: dqle@mic.gov.vn
 
Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia
- Giám đốc:
Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí
 
- Phó Giám đốc
Bà Hoàng Thị Bích Hạnh
Email: hbhanh@mic.gov.vn
 
Ông Nguyễn Duy Bằng
Email: ndbang@mic.gov.vn
 
ĐT: 024.39360681
Fax: 024.39360604
 
Cục Báo chí có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Báo chí không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả