Cục Thông tin đối ngoại


Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại; là đầu mối điều phối, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước.
Cục Thông tin đối ngoại có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37676666; 024.37676789  Fax: 024.37675959
Email: vanthucucttdn@mic.gov.vn 
Website: https://mic.gov.vn
 
Cục trưởng:
Ông Đoàn Công Huynh
ĐT: 024.37676868
 
Phó Cục trưởng: 
- Ông Phạm Minh Giang
ĐT: 024.37676264
 
- Ông Đinh Tiến Dũng
 
- Ông Nguyễn Văn Thuật
ĐT: 024.38245626

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Bà Phan Thị Nga

Điện thoại: 024.37676789
 
Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Khởi
Điện thoại: 24.37676666/6263 (máy lẻ 120)
 
Phó Chánh Văn phòng: Bà Đặng Thị Khánh Hòa
Điện thoại: 024.37676666/6263 (máy lẻ 101)
 
Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó trưởng phòng Phụ trách phòng
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 110)
 
Phòng Điều phối
- Ông Lê Duy Nam - Trưởng phòng
 ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 115)
 
- Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó trưởng phòng
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 110),
 
Phòng Nghiệp vụ
- Bà Phan Thị Thu Hồng - Trưởng phòng
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 118)
 
Phòng Thông tin, Báo chí - Xuất bản
- Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Trưởng phòng
ĐT: 024.37676666/6263 (máy lẻ 109)
 
Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế (Đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Cục)
 
Lãnh đạo Trung tâm:
 
- Ông Trần Anh Tuấn - P.Giám đốc phụ trách Trung tâm:
ĐT: 024.39386812
 
- Ông Nguyễn Chí Thức - Phó Giám đốc Trung tâm
ĐT: 024.38245626
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp:
 
- Ông Nguyễn Văn Thạnh - Trưởng phòng
ĐT: 024.38245627
 
- Bà Lê Thị Vân Anh - Phó trưởng phòng
ĐT: 024.38245621
 
Phòng Kế toán -Tài chính:
  
- Ông Phạm Ngọc Hải - Phó trưởng phòng phụ trách
ĐT: 024.38245622
 
Phòng Dự án và Khai thác:
 
- Bà Nguyễn Ngọc Oanh - Trưởng phòng
ĐT: 024.38245638
 
- Ông Nguyễn Dân Hùng- Phó trưởng phòng
ĐT: 024.38245638
 
Phòng Quản lý phóng viên và khách nước ngoài:
 
- Ông Nguyễn Quang Long - Trưởng phòng
ĐT: 024.38245629
 
Phòng Truyền thông quốc tế:
 
- Bà Đào Thị Hiền - Phó trưởng phòng Phụ trách
ĐT: 024.38245625
 
- Ông Nguyễn Khoa Thái - Phó trưởng phòng
ĐT: 024.38245625
 
Phòng Thông tin điện tử
 - Ông Phạm Công Đảo - Phó trưởng phòng
ĐT: 024.38245630
 
Đơn vị trực thuộc:
- Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh
Ông Lê Tự Phương Quang - Trưởng đại diện
ĐT: 028.83891162
 

 

Cục Thông tin đối ngoại có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Thông tin đối ngoại không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả