Lai Châu thúc đẩy, hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Với đặc trưng là địa phương có nhiều loại nông sản thế mạnh, Lai Châu luôn chú trọng các giải pháp tìm đầu ra cho các sản phẩm này.


lc1_1.jpeg

Đa dạng chính sách thúc đẩy phát triển vùng nông sản

Lai Châu có điều kiện tự nhiên phù hợp trồng nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như mắc ca, cây ăn quả, dược liệu, rau củ quả, hoa, lúa… Những năm qua, tỉnh đã phát triển, mở rộng thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như mắc ca, chuối, lúa Tẻ râu… tại các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên. 

Để tìm đầu ra cho các sản phẩm này, thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã ban hành chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, toàn tỉnh hiện có 3.859ha lúa hàng hóa, 6.603ha mắc-ca, 9.466ha chè, 8.456ha cây ăn quả, 12.944ha cây cao su; 151 cơ sở chăn nuôi đại gia súc tập trung; diện tích ao nuôi thủy sản đạt 1.000ha.

Tháng 8/2019, tỉnh Lai Châu ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp.

Nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp sẽ được hưởng chính sách với ưu đãi hỗ trợ như: chi phí tư vấn xây dựng liên kết, hạ tầng phục vụ liên kết, đào tạo tập huấn và giống vật tư, chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, tham gia chuỗi liên kết gắn tiêu thụ sản phẩm…

Nguồn vốn sử dụng từ vốn Trung ương, vốn ngân sách tỉnh được lồng ghép như: xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu nông nghiệp gắn giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; đào tạo nghề…

Theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, về hạ tầng phục vụ liên kết được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị và xây dựng nhà xưởng, kho sơ chế, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mức hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Hợp tác xã nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn được hỗ trợ một lần với 100% các chi phí như tuyên truyền, tham quan học tập kinh nghiệm, tập huấn, phát triển thị trường, kinh phí thuê gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội chợ.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến đến cơ sở chế biến nông sản về xuất xứ hàng hóa; chất lượng an toàn thực phẩm; nhãn mác, bao bì sản phẩm. Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng hóa nông sản thực hiện đăng ký chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa; chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa. Tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, kho bảo quản nông sản trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa nông sản của tỉnh, đáp ứng các điều kiện của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại

Nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản, thời gian qua, Sở Công Thương Lai Châu đã tích cực triển khai công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nông sản ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, iới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tại thị trường trong nước, xuất khẩu và trên các sàn thương mại điện tử. Cập nhật thông tin về thị trường, chính sách thuế quan, rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, quy định an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu kịp thời thông tin đến tổ chức, cá nhân có hướng sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu thị trường.

Từ năm 2021-2023, các cơ quan chuyên môn của tỉnh hỗ trợ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã với trên 40 sản phẩm nông sản tham gia tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản tại Hà Nội. Hỗ trợ 37 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với trên 250 lượt sản phẩm nông sản trưng bày giới thiệu tại nhiều hội chợ do các tỉnh, thành phố tổ chức. Hỗ trợ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến nông sản xây dựng, vận hành ổn định website bán hàng và đưa 20 sản phẩm nông sản lên hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trên mạng xã hội cho 160 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Phối hợp tổ chức Hội thảo xúc tiến sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu để quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm chè của tỉnh đến doanh nghiệp các nước khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á.

Việc hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ nông sản đã và đang được tỉnh tăng cường thực hiện đã thực sự trở thành cầu nối thúc đẩy, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa, liên doanh, liên kết, phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là từng bước tiếp cận được thị trường quốc tế.

Hợp tác hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Với mục tiêu giúp nông dân quảng bá và kết nối bao tiêu sản phẩm, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Lai Châu tổ chức ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác về: “Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025”. Theo đó Bưu điện tỉnh và Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như: Tập trung tuyên truyền, khảo sát giới thiệu kết nối tiêu thụ sản phẩm; phối hợp triển khai chuỗi cung ứng hàng hóa là nông sản an toàn, chất lượng cao của các hội viên nông dân; hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất, phát triển mạng lưới cộng tác viên, đại lý bán hàng từ cấp xã đến thành phố.

Ngay sau khi thỏa thuận được ký kết, lãnh đạo 2 ngành thống nhất triển khai ngay các nội dung trong đó việc cần thực hiện ngay là Hội Nông dân tỉnh tổ chức rà soát, thu thập thông tin, kế hoạch của 2 ngành trong năm 2022 sẽ đưa 60.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật, giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn. Lựa chọn các hộ nông dân sản xuất giỏi; các hộ nông dân sản xuất hàng hóa quy mô trang trại; các loại nông sản an toàn, chất lượng có giấy chứng nhận VietGAP các sản phẩm OCOP... để đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn.

Đối với mục tiêu dài hạn, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản trên phạm vi toàn quốc. Thông qua Bưu điện, Hội Nông dân sẽ tổ chức triển khai các chương trình kết nối, tiêu thụ trên phạm vi địa bàn tỉnh; chọn lựa các cơ sở tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng thế mạnh... tại các huyện để quảng bá và kết nối bao tiêu sản phẩm. Đối với hội viên Hội Nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định của Vietnam Post, được tập huấn về chuyển đổi số nông nghiệp, thông qua các hội nghị tập huấn, đào tạo của các cấp Hội Nông dân và hệ thống Bưu điện trong tỉnh.

Nhằm giúp hội viên, nông dân nâng cao năng lực chuyển đổi số, tăng khả năng cạnh tranh tạo nguồn thu bền vững, thời gian tới Bưu điện và Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, Internet, thương mại điện tử cho cán bộ, hội viên, nông dân, hợp tác xã trong sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh./.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)