Số hiệu 142/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày có hiệu lực 02/02/2024
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

142-QD-TTG-02022024-SIGNED.PDF

Chi tiết văn bản