Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/2008/QH12 Chủ tịch nước Luật Lĩnh vực khác Luật cán bộ công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 20/2008/L-CTN ngày 28/11/2008 28/11/2008
13/2002/L/CTN Chủ tịch nước Pháp lệnh Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh quy định về Bưu chính, Viễn thông. 07/06/2002
52-L/CTN Chủ tịch nước Luật Lĩnh vực khác Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996. 23/11/1996
35-L/CTN Chủ tịch nước Luật Lĩnh vực khác Luật khuyến khích đầu tư trong nước - Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 1994. 05/07/1994
40 LCT/HÐNN8 Chủ tịch nước Luật Lĩnh vực khác Công bố Luật công đoàn 30/06/1990
29-LCT/HÐNN8 Chủ tịch nước Luật Thông tin, tuyên truyền Luật Báo chí 02/01/1990