Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/2007/TT-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Thông tư Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ 02/08/2007
08/2007/CT-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Chỉ thị Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn 01/08/2007
21/2007/QĐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác Ban hành quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ihcs và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích 20/07/2007
20/2007/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số 19/06/2007
19/2007/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc ban hành cước kết nối giữa mạng Inmarsat của Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam với mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam 19/06/2007
18/2007/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông 18/06/2007
16/2007/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Bưu chính, chuyển phát Về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam 15/06/2007
15/2007/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 15/06/2007
14/2007/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 15/06/2007
13/2007/QÐ-BBCVT Bộ Bưu chính, Viễn thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 15/06/2007