Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
483/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện V/v ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày. 13/06/2002
482/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Ban hành cước dịch vụ chuyển tiếp khung (Frame Relay). 13/06/2002
481/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc ban hành cước dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói (X25). 13/06/2002
480/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN). 13/06/2002
479/2002/QÐ – TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện V/v: Ban hành cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc 13/06/2002
478/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện V/v ban hành cước hoà mạng thông tin di động 13/06/2002
477/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế 13/06/2002
476/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện V/v Ban hành bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế 13/06/2002
13/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ cài đặt và thuê cổng truy nhập trực tiếp Internet trong nước (NIX) của các IXP 01/02/2002
17/2002/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế áp dụng cho các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) thuê để kết nối Internet quốc tế 11/01/2002