Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
677/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng V/v hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 03/03/2022
2357/BTTTT-CTS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Thông tin, tuyên truyền, Viễn thông, tần số vô tuyến điện V/v ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III 25/06/2020
1145/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn, an ninh mạng V/v hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử 03/04/2020
708/BTTTT-KHTC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Lĩnh vực khác Khảo sát về công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu 04/03/2020
463/BTTTT-TTCS Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Thông tin, tuyên truyền V/v tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người 14/02/2020
501/GCN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Cấp chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia 19/11/2019
3933/BTTTT-CBC Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Thông tin, tuyên truyền Về việc thông tin, tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 11/11/2019
3098/BTTTT-KHCN Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng Về việc công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) 13/09/2019
3001/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn, an ninh mạng V/v ban hành văn bản “Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước” 06/09/2019
2973/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành An toàn, an ninh mạng V/v hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước 04/09/2019