Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
878/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Lĩnh vực khác Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 28/03/2018
243/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ 26/01/2018