Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
879/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 24/05/2023
791/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc sửa đổi Quyết định số 40/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 10/05/2023
781/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Thông tin, tuyên truyền Quyết định ban hành kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Chuyển đổi số báo chí 08/05/2023
767/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện V/v chỉ định phòng thử nghiệm Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone 28/04/2023
766/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Trung tâm Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường thuộc Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam 28/04/2023
765/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Thông tin, tuyên truyền Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách 28/04/2023
739/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 28/04/2023
738/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (VB cấp số) 28/04/2023
726/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn, an ninh mạng, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Phê duyệt Kế hoạch hành động Năm dữ liệu số quốc gia và phát triển dữ liệu mở của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 26/04/2023
705/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 24/04/2023