Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Việc 5 năm làm trong 1 năm
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

63 tỉnh/ thành phố trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về Bưu chính

63 tỉnh/ thành phố trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về Bưu chính

Viễn thông

VNNIC đào tạo về RPKI cho cộng đồng Internet Việt Nam

VNNIC đào tạo về RPKI cho cộng đồng Internet Việt NamMới

Ứng dụng CNTT

Công bố 26 khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

Công bố 26 khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEMới

An toàn thông tin

Ransomware Yanluowang nhắm mục tiêu vào các tập đoàn tài chính Hoa Kỳ

Ransomware Yanluowang nhắm mục tiêu vào các tập đoàn tài chính Hoa KỳMới

Công nghiệp ICT

Mục tiêu năm 2025, cả nước có khoảng 100.000 doanh nghiệp ICT

Mục tiêu năm 2025, cả nước có khoảng 100.000 doanh nghiệp ICTMới

Báo chí truyền thông

Đồng chí Trần Thanh Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Trần Thanh Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngMới

Nhiệm vụ trọng tâm

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ