Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Việc 5 năm làm trong 1 năm
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

Bưu điện Việt Nam đưa công nghệ vào hệ thống bán lẻ

Bưu điện Việt Nam đưa công nghệ vào hệ thống bán lẻMới

Viễn thông

44 tỉnh/thành đã ban hành kế hoạch để chuyển đổi IPv6

44 tỉnh/thành đã ban hành kế hoạch để chuyển đổi IPv6Mới

Ứng dụng CNTT

Lần đầu tiên Việt Nam ban hành Chiến lược  về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Lần đầu tiên Việt Nam ban hành Chiến lược về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ sốMới

An toàn thông tin

Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạngMới

Công nghiệp ICT

Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ

Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ

Báo chí truyền thông

Xây dựng nền báo chí cách mạng, hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quả

Xây dựng nền báo chí cách mạng, hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quảMới

Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao thứ hạng Việt Nam

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ