Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

Bưu điện ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 6,5 tỉ đồng

Bưu điện ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 6,5 tỉ đồng

Viễn thông

Nhà mạng hỗ trợ gói cước di động, Internet cho người dân miền Trung

Nhà mạng hỗ trợ gói cước di động, Internet cho người dân miền TrungMới

CNTT

Công nghệ thông tin giúp đẩy lùi đại dịch Covid 19

Công nghệ thông tin giúp đẩy lùi đại dịch Covid 19

ATTT

Xu hướng tấn công mạng vào ngân hàng và các tổ chức tài chính

Xu hướng tấn công mạng vào ngân hàng và các tổ chức tài chínhMới

Công nghiệp ICT

Bộ TT&TT xúc tiến đầu tư thương mại ICT với 11 nước Mỹ Latinh

Bộ TT&TT xúc tiến đầu tư thương mại ICT với 11 nước Mỹ LatinhMới

Báo chí truyền thông

Phong trào Thi đua yêu nước là động lực quan trọng để đoàn kết, động viên người làm báo

Phong trào Thi đua yêu nước là động lực quan trọng để đoàn kết, động viên người làm báoMới

Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao thứ hạng Việt Nam

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ