Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới.
Chuyển đổi số tức là mọi hoạt động sẽ lên môi trường số, là sản xuất kinh doanh, mua bán trên môi trường số.
Công thức của chuyển đổi số là Dữ liệu + Điện toán đám mây + AI.
Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết hiệu quả những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.
Trong chuyển đổi số, ứng dụng quan trọng hơn công nghệ. Người ứng dụng quan trọng hơn người làm ra công nghệ.
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Chuyển đổi số quốc gia là toàn dân và toàn diện, là tất cả các ngành, các lĩnh vực và mọi người dân.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết hiệu quả những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.
Chuyển đổi số quốc gia là toàn dân và toàn diện, là tất cả các ngành, các lĩnh vực và mọi người dân.
Công nghệ số càng nhiều người dùng sẽ càng rẻ, càng dùng nhiều thì càng hoàn thiện, càng nhiều dữ liệu thì càng tạo ra nhiều giá trị
Chuyển đổi số mở ra ba xu thế mới: Phi trung gian hoá, phi tập trung hoá và phi vật chất hoá.
Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.

Bưu chính

Bộ TT&TT phát hành bộ tem

Bộ TT&TT phát hành bộ tem "Tết Quý Mão 2023 "

Viễn thông

Việt Nam – Uganda tăng cường hợp tác trong lĩnh vực viễn thông và chuyển đổi số

Việt Nam – Uganda tăng cường hợp tác trong lĩnh vực viễn thông và chuyển đổi số

Chuyển đổi số - UDCNTT

Hà Tĩnh quyết tâm nâng cao các chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Hà Tĩnh quyết tâm nâng cao các chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Kỷ niệm ngày truyền thống

An toàn thông tin

Xử lý 76 website phát tán mã độc, 915 máy chủ điều khiển mạng botnet

Xử lý 76 website phát tán mã độc, 915 máy chủ điều khiển mạng botnet

Công nghiệp ICT

Khuyến mại lên tới 100% trong Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022

Khuyến mại lên tới 100% trong Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022

Báo chí truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại, Báo VietNamNet  và Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại, Báo VietNamNet và Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ trọng tâm

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ