Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo lên khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Việc 5 năm làm trong 1 năm
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Giữ cái gốc, cái nền của mình để có thể đi xa.
Điểm khởi đầu của mọi thành tựu luôn là khát vọng.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình ấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó chính là thay đổi chính mình.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Thượng tôn pháp luật và phụng sự Tổ quốc là dấu hiệu của những doanh nghiệp vĩ đại.
Khi một cuộc cách mạng công nghiệp xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ.
Việc mà khó với người này thì thường là không khó với một ai đấy khác.

Bưu chính

Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Đại hội XIII của ĐảngMới

Viễn thông

Bộ TT&TT chính thức công bố Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025

Bộ TT&TT chính thức công bố Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025

CNTT

Bộ TT&TT ra quân phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bộ TT&TT ra quân phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

An toàn thông tin

Hội nghị phối hợp công tác về ATTT không gian mạng

Hội nghị phối hợp công tác về ATTT không gian mạng

Công nghiệp ICT

Doanh nghiệp công nghệ cần chủ động tạo ra các sản phẩm mang trí tuệ của người Việt Nam

Doanh nghiệp công nghệ cần chủ động tạo ra các sản phẩm mang trí tuệ của người Việt Nam

Báo chí truyền thông

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc trưng bày sách, ảnh chào mừng Đại hội XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc trưng bày sách, ảnh chào mừng Đại hội XIIIMới

Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao thứ hạng Việt Nam

Doanh nghiệp

Liên kết các đơn vị trong bộ