Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/04/2024

Hoàn thiện thể chế

Bộ TT&TT sẽ xây dựng Thông tư “ Hướng dẫn xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương”

Bộ TT&TT sẽ xây dựng Thông tư “ Hướng dẫn xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương”

(22/10/2012)

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước về viễn thông và internet giữa Bộ TT&TT và các Sở TT&TT tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc, chiều ngày 6/6/2012 tại trụ sở Bộ TT&TT, 18 Nguyễn Du – Hà Nội. Tham dự hội nghị còn có đại diện 07 doanh nghiệp viễn thông.

Bộ TT&TT điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

(05/12/2011)
 
Ngày 22/8/2011, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã ký quyết định số 1313/QĐ-BTTTT điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vẫn “tắc” chuyện “xử lý tiếng Việt” trong môi trường CNTT

(02/12/2011)
Đề án “Sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 9/2010 đã ghi nhận tầm quan trọng của việc “xử lý tiếng Việt”, song đến giờ vẫn chưa có được những động thái cần thiết để cụ thể hóa công việc này.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT

(01/12/2011)
 
Ngày  1/8/2011, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã ký ban hành quyết định số 1200/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.