Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT

01/12/2011 10:59 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
 
Ngày  1/8/2011, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã ký ban hành quyết định số 1200/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT bao gồm 11 thủ tục hành chính cấp trung ương trong các lĩnh vực: bưu chính, Tần số Vô tuyến điện, phát thanh tuyền hình và thông tin điện tử, báo chí in, CNTT, điện tử và 4 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực bưu chính.

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT bao gồm 39 thủ tục hành chính cấp trung ương trong các lĩnh vực viễn thông và Internet, Tần số Vô Tuyến điện, PTTH & TTĐT và chủ yếu là báo chí in, xuất bản. 7 thủ tục hành chính cấp tỉnh đều về xuất bản.

Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT bao gồm 8 thủ tục hành chính cấp trung ương  về bưu chính, viễn thông và Internet, quản lý PTTH&TTĐT.

Thúy Hòa

Lượt truy cập: 2849

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)