Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 16/08/2020

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

Xem cỡ chữ

ThutruongNguyenThanhHung-20160325.jpg
Họ và tên: Nguyễn Thành Hưng
 
Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 
Sinh ngày: 20/8/1960
 
Quê quán: Ước Lễ - Thanh Oai – Hà Nội
 
Dân tộc: Kinh
 
Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội
 
Điện thoại cơ quan: 024.38226411
 

- Phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn, an ninh mạng
 
- Phụ trách các công tác: Chuyển đổi số, Kinh tế số.
 
- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Tin họa hóa; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Ban Quản lý Dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam.

Lượt truy cập: 20493

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)