Thị phần (thuê bao) dịch vụ truy nhập Internet của các doanh nghiệp (Tính đến tháng 12/2010)

10/31/2011 2:25:17 PM


 

(Nguồn: Sách trắng CNTT-TT 2011)