Công bố nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

12/21/2016 11:38:00 AM

Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 738/GP-CVT do Cục trưởng Cục viễn thông Nguyễn Đức Trung đã ký ngày 09 tháng 12 năm 2016.


1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
- Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Technology & Telecommunication Joint Stock Company.
- Tên viết tắt: VNTT
- Địa chỉ trụ sở chính: 21 VSIP II, Đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 3700861497, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 15 tháng 04 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp.

2. Số giấy phép: 738/GP-CVT, ngày cấp: 09/12/2016, ngày hết hạn giấy phép: hết ngày 05 tháng 08 năm 2019 (Giấy phép này thay thế cho Giấy phép số 1076/GP-BTTTT ngày 05/08/2009 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp).  

3. Loại hình dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông cố định mặt đất sau:
- Dịch vụ viễn thông cơ bản: dịch vụ điện thoại (thoại, fax, truyền số liệu trong băng thoại); dịch vụ truyền số liệu; dịch vụ thuê kênh riêng.
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truy nhập Internet băng hẹp có tốc độ tải thông tin xuống thấp hơn 256 kb/s; dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có tốc độ tải thông tin xuống từ 256 kb/s trở lên.
- Dịch vụ viễn thông công thêm: dịch vụ hiển thị số chủ gọi; dịch vụ giấu số gọi; dịch vụ bắt số; dịch vụ chờ cuộc gọi; dịch vụ chuyển cuộc gọi; dịch vụ chặn cuộc gọi; dịch vụ quay số tắt.

4. Phạm vi cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông trên phạm vi 08 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước.

BBT