Danh sách giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

10/24/2018 4:28:00 PM


 
GIẤY PHÉP THỬ NGHIỆM MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 
STT
Tên doanh nghiệp
Số GP
Loại dịch vụ
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Ghi chú
 
1
Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số Miền Nam
243/GP-CVT
Di động mặt đất công nghệ T-DMB
17/4/2017
17/4/2018
Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Đà Nẵng