Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 5/2019

6/1/2019 8:35:00 AM


Tình hình phát triển thuê bao điện thoại di động tháng 5/2019
 Tổng số thuê bao điện thoại di động có phát sinh lưu lượng: 
133,877,535
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động chỉ sử dụng thoại, tin nhắn: 
75,216,569
            Thuê bao trả trước: 
70,448,710
            Thuê bao trả sau: 
4,767,859
 Tổng số thuê bao điện thoại di động đang hoạt động có sử dụng dữ liệu: 
58,660,966
            Thuê bao trả trước: 
54,158,129
            Thuê bao trả sau: 
4,502,837