Tổng hợp Báo chí viết về ngành TT&TT tuần 28/2019

7/12/2019 2:28:00 PM

Hơn 3.000 cuộc tấn công mạng vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019, quyết liệt chống nạn sách giả, giám sát hoạt động trang thông tin điện tử bằng giải pháp công nghệ…là những vấn đề được các báo đưa tin về ngành trong tuần 28/2019.

 


20190712-Nam-6.jpg
Khách hàng giao dịch tại một điểm kinh doanh của VinaPhone. 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
 

VIỄN THÔNG
 
 
 

 
BÁO CHÍ
 
 

 
XUẤT BẢN
 
 

 
TỔNG HỢP
 
 
 
Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

 

HN (Tổng hợp)