Hà Nội: Ứng dụng CNTT - VT vào hoạt động truyền thanh xã, phường

9/9/2020 4:03:00 PM

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 7-9 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.


20200909-l003.jpg

Lãnh đạo Sở TT&TT cùng đại diện Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4
kiểm tra truyền thanh thông minh tại 1 cụm xã Lãng Công - Ảnh minh họa

Tại kế hoạch này, Hà Nội đề ra một số mục tiêu cụ thể. Đến năm 2025, phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở. Từ năm 2021 trở đi, phấn đấu 100% đài truyền thanh cơ sở khi cần sửa chữa, nâng cấp được xem xét đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo quy định, tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Đến năm 2030, người dân trên địa bàn thành phố tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở qua hệ thống thông tin cơ sở...
 
Cũng theo kế hoạch này, Hà Nội xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Bên cạnh việc bảo đảm hệ thống này đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hà Nội tiếp tục duy trì sử dụng các đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM đang hoạt động tốt. Trong giai đoạn trước mắt, đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phải bảo đảm danh mục thiết bị cơ bản và yêu cầu kỹ thuật.
 
Hà Nội cũng sẽ phát triển hệ thống bảng điện tử công cộng đặt tại các địa điểm thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, được kết nối với "hệ thống thông tin nguồn" do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.
 

Theo hanoimoi.com.vn