Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

11/14/2023 9:36:00 PM

Chiều 14/11/2023, tại Bộ TT&TT, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 


Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

20231115-Dc-Nguyễn-Trọng-Nghĩa-Bí-thư-Trung-ương-Đảng.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí đại diện thường trực cấp ủy trực thuộc, Ban Chỉ đạo 35 các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.

 

20231115-Dc-Nguyễn-Văn-Thể.jpg

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ, trong 5 năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban Chỉ đạo 35 các Đảng uỷ trực thuộc ngày càng nề nếp, chất lượng, hiệu quả, từng bước được nâng lên rõ rệt. Đảng uỷ Khối đã ban hành hệ thống các văn bản, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Bên cạnh việc quản lý nghiêm minh các nền tảng số nước ngoài thì cần phải phát triển các nền tảng số Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Internet là mặt trận chính trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, lối sống Việt Nam, tâm hồn Việt Nam. Không chỉ vậy, Internet còn là kinh tế số, xã hội số. Gần 20% kinh tế của Việt Nam là kinh tế số nhưng truyền thông thì gần 80% là trên không gian số.

Để quản lý không gian số, cần có thể chế số, công nghệ số, con người số và văn hóa số. Đặc biệt cần sự chung tay của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Ai quản lý cái gì trong đời thực thì lên không gian mạng quản lý cái đó. Có như vậy, không gian mạng Việt Nam mới có thể lành mạnh, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

20231115-BT-Hung-phat-bieu-tai-HNDB.jpg

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, cốt lõi của không gian mạng là các nền tảng số, ai nắm nền tảng số thì người đó nắm gần như tất cả. Việt Nam đang sử dụng khá nhiều các nền tảng số nước ngoài. Sự chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng chủ yếu trên 95% là trên các nền tảng số nước ngoài. Vì vậy, bên cạnh việc quản lý nghiêm minh các nền tảng số nước ngoài thì phải phát triển các nền tảng số Việt Nam. Việt Nam là một trong rất ít quốc gia trên thế giới có nền tảng số trong nước có số người dùng tương đương với Facebook và Youtube.

Bộ trưởng Bộ TT&TT cho rằng, không gian mạng cũng như không gian thực, sự lành mạnh phụ thuộc vào việc giảm cái xấu, tăng cái tốt.

“Chúng ta đang chú trọng nhiều vào giảm cái xấu nhưng phải quan tâm nhiều hơn nữa việc đưa cái tốt lên mạng bởi vì bản chất của chế độ ta, xã hội ta cái tốt mới là chủ đạo”, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử có bài tham luận, phân tích chuyên sâu về những giải pháp mới về quản lý và đặc biệt là giải pháp bằng công nghệ của Bộ TT&TT trong việc ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội (MXH).

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 hiệu quả với các cách làm sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục đi đầu, dẫn dắt, đổi mới nâng cao chất lượng về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đây là vấn đề cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đồng thời nhấn mạnh: Phải kiên định kế thừa và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết 35 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nêu gương của cấp uỷ một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và đổi mới, sáng tạo hơn.

20231115-BT-Hung-trao-bang-khen.jpg

Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lĩnh hội, tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhấn mạnh: Để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy nội dung Nghị quyết số 35 và các chủ trương khác về công tác xây dựng Đảng; thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng mới phát sinh ngay từ chi bộ. Cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông cần tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh đó, tăng cường lan tỏa, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”… góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

20231115--trao-bang-khen-2.jpg

Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, sự đồng thuận và quyết tâm của các đảng ủy trực thuộc, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều kết quả./.

Thảo Anh