Phê duyệt kết quả lựa chon nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị văn phòng và điều hoà không khí” thuộc kế hoạch mua sắm tài sản tập trung năm 2023 của Bộ TT&TT

11/14/2023 5:49:00 PM

Chi tiết xem tại đây.