Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

12/6/2023 3:56:00 PM

Thông báo số 272/TB-HĐTD ngày 5/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo tới các thí sinh đã dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông một số nội dung. 


1. Thông báo kết quả thi Vòng 2

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (có danh sách kèm theo);

2. Thông báo về việc nhận Đơn phúc khảo:

Trên cơ sở kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông báo này, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ (không thực hiện phúc khảo đối với thi phỏng vấn) phải nộp trực tiếp Đơn phúc khảo[1]  (theo mẫu gửi kèm) tại Hội đồng tuyển dụng (qua Vụ Tổ chức cán bộ, phòng 706, tầng 7 nhà B, điện thoại: 024 39436930), Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, TP. Hà Nội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 5/12/2023 đến hết ngày 19/12/2023. Thời gian nhận Đơn phúc khảo trong giờ hành chính (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ), cụ thể:

- Sáng: từ 8h00 đến 11h30

- Chiều: từ 14h00 đến 17h00.

3. Về mức phí và thủ tục phúc khảo:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BNV ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức thì mức thu phí phúc khảo là 150.000đ/bài thi, đề nghị thí sinh nộp cùng Đơn phúc khảo.

 


[1] Lưu ý: chỉ nhận Đơn phúc khảo, phí phúc khảo nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn quy định đã nêu trên.