Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

ĐỀ MỤC BÁO CHÍ

Quyền tự do báo chí của công dân

01/12/2017 13:48 CH Xem cỡ chữ

Điều 32.1.LQ.10. Quyền tự do báo chí của công dân

1. Sáng tạo tác phẩm báo chí.
2. Cung cấp thông tin cho báo chí.
3. Phản hồi thông tin trên báo chí.
4. Tiếp cận thông tin báo chí.
5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí.
6. In, phát hành báo in.

Lượt truy cập: 2171

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)