Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính

04/12/2017 10:52 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.12. Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính
1. Vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông.
2. Vật phẩm, hàng hoá từ Việt Nam gửi đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu.
3. Vật phẩm, hàng hoá từ các nước gửi về Việt Nam mà pháp luật Việt Nam quy định cấm nhập khẩu.
4. Vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Lượt truy cập: 3507

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)