Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Bảo đảm an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

04/12/2017 11:01 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.13. Bảo đảm an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

1. Bưu gửi của tổ chức, cá nhân được bảo đảm an toàn từ khi được chấp nhận cho đến khi được phát theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật này.
2. Trường hợp vỏ bọc của bưu gửi bị hư hại, rách, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm kiểm kê, lập biên bản và gói, bọc lại cho phù hợp với yêu cầu của dịch vụ bưu chính để đảm bảo an toàn cho bưu gửi.
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện hoạt động bưu chính tại Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người, bưu gửi và mạng bưu chính.

Lượt truy cập: 2341

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)