Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh

04/12/2017 11:16 SA Xem cỡ chữ

Điều 3.1.LQ.19. Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh

1. Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh được thiết lập để cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ các cơ quan này, hoạt động không vì mục đích kinh doanh.
2. Mạng bưu chính quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được kết nối với mạng bưu chính công cộng.

Lượt truy cập: 1817

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)