Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/09/2020

Báo chí

Số liệu cấp phép PTTH, TTKD và Tàu cá tính đến hết quý II năm 2020

(01/07/2020)

Số liệu tính đến ngày 30/06/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí

(04/06/2020)

Cập nhật ngày 17/07/2020. Chi tiết xem tại tệp đính kèm.